REGULAMENT CONCURS FACEBOOK
“SPECTATOR CARO CULTURA”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ” SPECTATOR CARO CULTURA” (denumit în continuare „Concursul”) este SC EDITURA ADEVARUL SA, având adresa, București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 164A, sector 2, (denumit în continuare CARO CULTURA).

 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Concursul se va desfășura cu ocazia fiecărui eveniment CARO CULTURA din vara anului 2020 pe pagina de Facebook caroculturaro . Pentru fiecare eveniment în parte, durata concursului este de 48 de ore începând cu ora începerii evenimentului. (de exemplu, pentru un film care începe miercuri la ora 21, termenul limită pentru postarea comentariilor va fi vineri, la ora 21).

https://www.facebook.com/caroculturaro/

SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume /prenume reale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook caroculturaro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs la data desfășurarii evenimentului, astfel:

1. Intră pe pagina de facebook caroculturaro.

2. Devin fani al paginii de mai sus.

3. Postează un comentariu la postarea în care concursul este comunicat pe wall-ul paginii caroculturaro. Prin acest comentariu, vor răspunde la întrebarea de concurs: „Ce anume v-a inspirat cel mai puternic din spectacolul/ filmul la care ați asistat sau ce anume ați îndrăgit cel mai mult din întreaga seară petrecută la Caro?”

Pentru a câștiga o invitație de două locuri la unul din evenimetele viitoare CARO CULTURA, utilizatorul trebuie să insereze comentariul menționat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este necesar și comentariul la postarea de concurs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu o invitație de 2 locuri la unul din evenimentele viitoare CARO CULTURA. (respectiv evenimentul care va avea loc săptămâna următoare, în același loc, în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră.)

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul va fi desemnat de un juriu compus din doi reprezentanți ai Organizatorului, în funcție de creativitatea răspunsurilor. Toți participanții la concursul ” Concurs pentru spectatori” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului după încheierea jurizării, astfel: li se va afișa numele și comentariul pe pagina de Facebook caroculturaro de pe Facebook într-o postare dedicată, în cel mult 3 zile de la deadline-ul concursului, respectiv 5 zile de la data evenimentului. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data finalizării stagiunii de vară CARO CULTURA și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/caroculturaro/ și pe siteul carocultura.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/caroculturaro/

SECTIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participanților câștigători ai Concursului.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între CARO CULTURA și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 
Follow us
[mc4wp_form id=”515″]
Parteneri:


CaroCultura© 2021. All rights reserved.